Felhasználási feltételek


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) cégnév: Had-és Kultúrtörténeti Egyesület (székhely: 2132 Göd, Délibáb u.8.), adószám: 18503625-1-13, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: https://vertes-60.cms.webnode.hu/felhasznalasi-feltetelek (oldal alján)

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Hadé-s Kultúrtörténeti Egyesület
A szolgáltató székhelye: 2132 Göd, Délibáb u.8.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szerkesztoseg.hke@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 07-02-0002522
Adószáma: 18503625-1-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Székesfehérvári Törvényszék
Telefonszámai: +36303377919
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató adatai: webnode

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll.

1.4. Rendelkezésre állás. Folyamatos.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető, letölthető az oldalunkon.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termék (nevezési díj) csak online, bankkártyás fizetéssel vásárolható meg. A nevezési díj nem tartalmaz Áfát.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a terméket, amely jelen esetben illusztrációként szerepel

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menete: a megrendelő kiválasztja a számára megfelelő túrát (60km, 25 km) és beteszi a kosárba. Majd kifizeti a bankkártyás fizetés opcióval. Ezt követően a megrendeléséről írásban kap tájékoztatást a megadott e-mail címére.

 1.10. Adatbeviteli hibákat folyamatosan javítjuk, ellenőrizzük.

1.11. Fizetési lehetőségek: kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a fizetést követően azonnal megtörténik.

1.15. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, (kivételek: amennyiben a verseny időpontja 14 napon belül kezdődik, nem áll módunkban visszatéríteni a nevezési díjat, mivel a verseny pólókat már legyártották a megrendelő méretében.)

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 0 hónap garanciát vállalunk. Mivel szolgáltatás, és nem konkrét termék kapcsolódik a megrendeléshez.

Panaszkezelés

1.19. ·A panaszügyintézés helye: elektronikus levelezési címünk szerkesztoseg.hke@gmail.com

Vegyes rendelkezések

1.20.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Vármegyei Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Város Göd, 2023. augusztus 17.nap